GÜLNAR BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

GÜLNAR BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİGülnar Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.
Gülnar Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısını Belediye Meclis Başkan Vekili Himmet Büyük Başkanlığında Belediye Meclis Üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem Maddeleri:
1-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 485 sayılı teklifi; 07.05.2019 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen mülkiyeti belediyemize ait olan su depolarının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir edilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.
2-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve 119 sayılı teklifi; 07.05.2019 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen mülkiyeti belediyemize ait ve halen Gülnar Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından bedelsiz olarak kullanılan binanın tahsis süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.