Gülnar Belediyesinde 2018 Yılında 144 Çift Nikah Masasına Oturdu

Gülnar Belediyesinde 2018 Yılında 144 Çift Nikah Masasına OturduGülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Gülnar Belediyesi evlendirme memurluğunda 144 çiftin nikahının kıyıldığını belirtti. Başkan Günel konuşmasının devamında; “2018 yılı içerisinde Belediyemize bağlı Evlendirme Memurluğuna, vatandaşlarımız tarafından evlenmek üzere yüz elli bir (152) adet müracaatta bulunulmuştur. Bu müracaatlar neticesinde yüz kırk dört (144) adet evlendirme işlemi gerçekleşmiştir.
5 adet evlendirme izin belgesi verilmiş, 3 adet müracaat da müracaat sahiplerinin başka il ve ilçelerde evlenebilmesi için Aile sağlığı merkezine sevk edilmiştir.
Belediyemizce yapılan evlendirmelerde; Yüz otuz üç (133) adet normal evlilik, dokuz (9) adet aile izni ile evlilik, bir (1) adet mahkeme kararı ile iki (2) adet yabancı uyruklu kimse ile evlilik işlemi yapılmıştır.
2017 yılında ise belediyemiz evlendirme memurluğunca yüz kırk dört (144) adet evlenme işlemi yapılmıştır. 2018 yılında ise yüz kırk dört (144) adet evlenme işlemi gerçekleştiğinden 2018 yılında 2017 yılına nazaran belediyemizde yapılan evlendirme işlemlerinde her hangi bir artış veya azalma meydana gelmemiştir’’ dedi.