Gülnar Belediyesi 2019 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gülnar Belediyesi 2019 Yılı İlk Meclis Toplantısı GerçekleştiGülnar Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanımız Ahmet GÜNEL Başkanlığında Belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem maddeleri;
1-) Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.3 sayılı teklifi; 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesi gereğince 2019 yılı meclis toplantı günü, tatil ayı ve toplantının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi teklifinin görüşülmesi.
-Meclis toplantı günü Salı, saati 14:00 olarak yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2-) Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.4 sayılı teklifi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkan ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3-) Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.5 sayılı teklifi; 5393 Sayılı Belediye kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada Abdullah KOCADAĞ, Yüksel ÇELİK, Ünal GÜDÜL, denetim komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir.
4-) Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.6 sayılı teklifi; İlçemiz Üçoluk Mahallesi muhtarı Muzaffer DİBEK’ in 26.11.2018 tarih ve 1707 sayılı dilekçesine istinaden mülkiyeti belediyemize ait olan Üçoluk Mahallesi 107 ada 14 parsel üzerinde bulunan 3(üç) adet dükkanın, Üçoluk Mahallesi muhtarlığınca elektrik, su vb. diğer giderlerin Üçoluk Mahalle Muhtarlığı tarafından karşılanacak şekilde bedelsiz olarak köy konağı veya muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere belli bir süre ile tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada 1 yıllığına tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5-) Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.01.2019 tarih ve E.7 sayılı teklifi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun  48. Maddesi gereğince Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün açıklaması teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
6-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.3 sayılı teklifi; 2019 Mali yılında çalıştırılacak olan geçici işçi vize teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih E.2 sayılı teklifi; 2019 Mali Yılı içerisinde çalışacak olan sözleşmeli personellerin sözleşmesinin yenilenmesi ve 2019 yılı için ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.3 sayılı teklifi; 2019 Mali Yılı İnşaat Ruhsat ve İmar Harçları tarife ücretinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.2 sayılı teklifi; Gülnar Belediye Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gaffur Ramazan ER’ in 27.12.2018 tarih ve 1885 sayı numaralı dilekçesine istinaden 2019 yılı içersinde Gülnar Belediyesi Spor Kulübüne ayni ve nakdi yardım yapılması teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10-) Zabıta Müdürlüğünün 10.12.2018 tarih ve E.210 sayılı teklifi; 2019 Mali yılı idari para cezalarının  belirlenen oranda arttırılmasının görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11-) Zabıta Müdürlüğünün 10.12.2018 tarih ve E.202 sayılı teklifi; 2019 mali yılı içerisinde iş yeri açma ruhsatı harçlarının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 30 Kasım 2018 tarih ve 30611 sayılı resmi gazetede belirtilen yeniden değerlendirme oranları kapsamında belirlenen oranda arttırılmasının görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12-) Zabıta Müdürlüğünün 10.12.2018 tarih ve E.209 sayılı teklifi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinde belirtilen “Zabıta Hizmetleri Kesintisiz olarak yürütülür” hükmü gereğince Belediye Zabıtası 2019 Mali yılı içerisinde Zabıta Personellerine ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
13-) Zabıta Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve E.212 sayılı teklifi; Belediyemize dilekçe ile başvurarak More içkili aile lokantası açmak isteyen Mehmet GÜCÜK isimli şahsın dilekçesine istinaden, söz konusu içkili aile lokantası açılacağı bölgenin içkili yer bölgesi kapsamına alınıp alınmaması hususunun görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle imar komisyonuna sevk edilmiştir.
14-) Süleyman YILMAZ’ ın dilekçesi Belediyemize ait düğün salonu ve mesire alanında bulunan kır düğün salonu 2019 yılı tarifelerinin belirlenmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle bütçe komisyonuna sevk edilmiştir.
15-) Süleyman YILMAZ’ ın dilekçesi Dayıcık köyünde köy konağının muhtarlığımıza 1 yıl süreyle elektrik su giderleri muhtarlığa ait şekilde tahsisinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle imar komisyonuna sevk edilmiştir.