GÜLNAR BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜLNAR BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.
Gülnar Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Günel Başkanlığında Belediye Meclis Üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem Maddeleri:
1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 246 sayılı teklifi; Tespit Muayene ve Kontrol Komisyonu tarafından ekonomik ömrünü tamamladığına dair düzenlenen rapor doğrultusunda Belediyemize ait araçların satışı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 247 sayılı teklifi; Çukurova Kalkınma Ajansına Proje sunulması hakkındaki teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
3-Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/05/2018 tarih ve 675 sayılı Delikkaya Mahalle Muhtarı Mustafa Sabır’ın dilekçesine istinaden; Delikkaya Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 101ada 11 parsel üzerinde bulunan binanın tahsis edilmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
4-Zabıta Amirliğinin 31/05/2018 tarih ve 89 sayılı teklifi; Mülki İdare amirinin genel güvenlik ve durumu hakkındaki görüşüne istinaden ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2018 tarih ve E.453 sayılı teklifi; Mersin Büyükşehir Belediyesinin 26.03.2018 tarih ve E.37755 sayılı yazısına istinaden Erişebilirlik Yönetmenliğinin Gülnar Belediye Meclisinde onaya sunulması.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Kamuya tahsisli hesap açılmasının görüşülmesi
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
7-İlçemizde 2 adet sabahçı kahvesi açılmasının görüşülmesi
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
8-Ramazan ayı boyunca işyerlerinin açık kalmasının görüşülmesi
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.