GÜLNAR BELEDİYE MECLİSİ, ŞUBAT AYI TOPLANTISINI YAPTI

GÜLNAR BELEDİYE MECLİSİ,  ŞUBAT AYI TOPLANTISINI YAPTI Gülnar Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısını Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Ahmet Günel başkanlığında yaptı.
Belediye Başkan Ahmet Günel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Daha sonra tüm şehitlerimiz için 2 dakikalık saygı duruşunun ardından gündem maddelerine geçildi.
BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ: KÖSEÇOBANLI MAHALLESİ 175 ADA 18 VE 19 NOLU PARSELLERDE İMAR PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-9590,1 numarası ile sisteme girişi yapılan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2014 Tarih ve 650 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı onaylanan, İlçemiz Köseçobanlı Mahallesi, Belediye İmar planında P30A08B1B paftasında, 511 800-512 000 yatay like ifade simgesi, 4035 200-4035 400 dikey(X) Koordinatlar arasında yer alan, 175 ada 18 ve 19 nolu parsellerin, Proje müellifi Zekeriya ÖZGÜR tarafından hazırlanan ve ekli işlem dosyasında sunulan, 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında görüldüğü şekilde hazırlanan İmar Plan Tadilat dosyası, 3194 sayılı İmar kanununun 8b maddesine göre onanması yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 
İKİNCİ GÜNDEM MADDESİ: ZABITA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ; Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan zabıta memurlarına uygulanacak fazla mesai ücretinin 15.02.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 2015 mali yılı bütçe kanununda ön görülen ANKARA – İSTANBUL ve İZMİR Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için aylık Maktu fazla çalışma ücreti olarak 233.00 TL. olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.
ÜÇÜNCÜ GÜNDEM MADDESİ: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Gülnar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği teklifi oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 
GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ: KUSKAN MAHALLESİ YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI İÇİN YOL KENARINDAKİ ORMAN AĞAÇLARININ KESİMİ İÇİN İZİN ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ; İlçemize bağlı Kuskan mahallesi; Kuskan - Bayamlı – Yeşilköy ve Kuskan – Yeşilköy arasındaki yol genişletme çalışmaları yapılması genişletme sahasına giren orman ağaçlarının kesilmesine ve bu konuda orman bölge müdürlüğüne yazı yazılması için yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ: ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANININ ÜCRETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ; Belediyemiz evlendirme memurluğunca Mal Müdürlüğünden 75 TL’ye alınan ve halen makbuz karşılığında 80 TL’ye verilen Uluslararası Aile Cüzdanının ücretinin 90 TL’den makbuz karşılığında verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ: BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLMEK ÜZERE YARDIM MERKEZİNİN KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ; Belediyemiz öncülüğünde kurulacak ve ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yardım merkezi açılması meclisin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.