GÜLNAR BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜLNAR BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Günel Başkanlığında Belediye Meclis Üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem Maddeleri:
1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 131 Sayılı teklifi;2017 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi
2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 157 sayılı teklifi; İlçemiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesi gereğince faaliyet Raporunun görüşülmesi
Yapılan açık oylamada oy çokluğuyla kabul edildi
3-Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 158 sayılı teklifi;5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince 2 encümen üye seçiminin görüşülmesi
Encümen üye seçimine
Süleyman Yılmaz 13
Oy İlyas Büyük 8 Oy
Ünal Güdül  7 Oy aldılar.
Süleyman Yılmaz ve İlyas Büyük Encümen üye seçildiler                                           
4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarh ve 159 sayılı teklifi;5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince 3 üyeden oluşacak İmar Komisyon üye seçiminin görüşülmesi
Yüksel Çelik, Muhammet Kahraman, Mustafa Eroğlu yapılan açık oylamada oy birliğiyle seçildi
5-Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 160 sayılı teklifi;5393 sayılı Belediye Yasasının 24.Maddesi gereğince 3 üyeden oluşan Bütçe Komisyonu üye seçiminin görüşülmesi
Mustafa Talip Kara, İlyas Büyük Mehmet Mavi yapılan açık oylamada oy birliğiyle seçildi.
6-2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 81.ve 84.maddesi gereğince işyeri açma izni harcı bedellerinin Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenmesi
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi
7-Mülkiyeti Gülnar Belediyesine ait olan Büyükeceli (Hürriyet)Mahallesi 207 ada 3nolu parselin 2866 sayılı ihale kanununa göre 20 yıl süre ile kiraya verilmesi
Yapılan açık oylamada Mehmet Ali Şen,  Melek Yıldız, Ünal Güdül komisyon üyesi olarak oylamaya sunuldu.
Yapılan açık oylamada Oy birliğiyle kabul edildi.