GÜLNAR BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜLNAR BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediye Şubat ayı meclis toplantısını Belediye Başkanımız Ahmet Günel Başkanlığında Belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
1-TAŞOLUK MAHALLESİ MUHTARI MUSTAFA YALDIZ’IN 12.01.2018 TARİH VE 147 SAYILI DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
İlçemiz Taşoluk Mahallesi 132 ada 365 parsel üzerinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, niteliği tarla olan 295,03 M2 taşınmazın muhtarlık binası yapımı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince ücretsiz olarak 10(on) yıllığına tahsis edilmesi oylamaya sunuldu yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
2-GÜLNAR BELEDİYE SPORA AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir denmektedir. Yukarıdaki anılan madde gereğince 2018 yılı içerisinde Gülnar Belediye Spor Kulübüne ayni ve nakdi yardım yapılması hususunda, Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi
3-SELTAŞ  İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. NİN 31.01.2018 TARİH VE 186 SAYILI DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Saray Mahallesi Mezbaha ne Sokakta 163 ada 3 parsel üzerinde bulunan Hızar Atölyesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince, % 100 hissesi Belediyemize ait olan SELTAŞ İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ne 25 yıl süre ile ücretsiz olarak tahsis edilmesi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
4-05.02.2018 TARİH VE 198 SAYILI MECLİS ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK’İN MECLİS BAŞKANLIĞINA HAVALELİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Yüzde yüz hissesi Belediyemize ait olan SELTAŞ İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. nin mevcut sermayesinin 200.000,00 TL arttırılması ile ilgili teklifin, Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi, açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
5-05.02.2018 TARİH VE 199 SAYILI MECLİS ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK’İN MECLİS BAŞKANLINA HAVALELİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirmek, bilgisayar sistemlerini kurmak veya kaldırmak kurulu sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak bakımlarını yapmak, Belediye bilgi sistemlerinin entegre çalışarak iş ve işlemlerin kalitesini ve verimliliğini arttırıcı, teknolojileri araştırarak yazılım geliştirme, çalışmalarını yapma, yürürlükten kaldırılan kanunları araştırmak ve yürürlüğe konan güncel mevzuatları araştırıp birimlere bildirmek üzere Belediyemizde 5393 sayılı Belediye kanununun 48. Maddesi gereğince Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.  5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Belediyemiz Norm kadrosuna uygun olarak 3 sayılı cetvelde bulunan Bilgi İşlem Müdürlüğü biriminin açılması teklifi, oylama sunuldu yapılan açık oylamada oy çokluğu ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün açılmasının ret edilmesine karar verilmiştir.
6-05.02.2018 TARİH VE 200 SAYILI MECLİS ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK’İN MECLİS BAŞKANLIĞINA HAVALELİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son fıkrası gereğince Belediyemize ait proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirler, şartlı bağışlar, İller Bankasından gelen paylar ile Belediyemiz tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerine ait olmak üzere Gülnar Halk Bankası uydu şubesinde Kamuya tahsisli hesap açılması ve bu konuda Belediyemiz adına imza atmak üzere Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL’e yetki verilmesi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
7-07.02.2018 TARİH VE 202 SAYILI MECLİS ÜYELERİ YÜKSEL ÇELİK VE MUHAMMET KAHRAMAN’IN MECLİS BAŞKANLIĞINA HAVALELİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
İlçemiz Akdeniz mahallesi, 81 ada 36 parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait akaryakıt istasyonunun, Belediyemize ait araçlara yakıt ikmali yapmak üzere faaliyete açılması teklifi, açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.