GÜLNAR BELEDİYESİ’NDE 2015 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜLNAR BELEDİYESİ’NDE 2015 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediye Meclisi 2015 yılının ilk toplantısı olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını, Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Ahmet Günel Başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, belediye meclis üyelerinin ve tüm Gülnar halkının yeni yılını kutladı. Başkan Günel’in açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 
Gündemin 1. Maddesinde Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre; 2015 yılı için kurulacak olan Denetim Komisyonu üye sayısının 3 olarak kararlaştırılmasının ardından denetim komisyonu üyeliliğine MHP grubu adına aday olan Melek Yıldız ve Yüksel Çelik, AK Parti adına ise Tevfik Kalemci adaylığını açıkladı. Başka aday çıkmadığı için açık oylama yapıldı ve oy birliği ile denetim komisyonu üyeliğine MHP Grubu adına Melek Yıldız ve Yüksel Çelik, AK Parti grubu adına ise Tevfik Kalemci seçildi.
Gündemin 2. Maddesinde ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.10.2010 tarih ve 284 Sayılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 2007/10 Sayılı Genelgesine uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Norm Kadroya uygun olarak 2014 yılında sözleşmeli olup 2015 yılında da sözleşmesi yenilenecek olan tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışan personellerin sözleşmelerinin uzatılması oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan Ekonomist kadrosuna Tam Zamanlı sözleşmeli olarak ataması düşünülen personele göreve başladığı tarihten 31.12.2015 tarihine kadar net 1.838,00 TL. ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3. Maddesinde 2015 yılı meclis tatil ayı ve toplantı günlerinin belirlenmesi ise, tatil ayı olarak temmuz ayı ve her ayın ilk Çarşamba günü olağan olarak toplanması oya sunuldu ve yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesinde; belediye ye iş makinesi alımı için yetki verilmesi görüşüldü. 2015 Mali Yılı Bütçesinin T Cetvelinde bulunan 1 adet kazıcı yükleyici Lastikli İş makinesinin alımı için İller Bankasından Kredi kullanılmasına ve İller Bankasına Belediyemizce kullanılacak krediye ilişkin olarak Belediyemiz adına her türlü sözleşme ve evrakları imzalamaya kredi ile ilgili devam eden işleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL’e yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamada oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 5. Maddesinde meclis başkanı ve üyelerine 2015 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti görüşüldü. Madde yapılan açık oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin 6. Maddesinde boş kadro değişikliğinin görüşülmesi; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin II. Maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan II. Sayılı Boş Kadro-Derece değişikliği cetvelinde belirtilen Belediye Norm Kadro Cetvelindeki boş bulunan TH sınıfındaki 2 adet Peyzaj Mühendisi Kadrosunun bir adedinin TH sınıfı 6 derece Ekonomist kadrosuna değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.