Gülnar Belediyesinde 2017 Yılında 144 Çift Nikah Masasına Oturdu

Gülnar Belediyesinde 2017 Yılında 144 Çift Nikah Masasına OturduGülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Gülnar Belediyesi evlendirme memurluğunda 144 çiftin nikahının kıyıldığını belirtti. Başkan Günel konuşmasının devamında;’’ 2017 yılı içerisinde Belediyemize bağlı Evlendirme Memurluğuna, vatandaşlarımız tarafından evlenmek üzere yüz elli bir (151) adet müracaatta bulunulmuştur. Bu müracaatlar neticesinde yüz kırk dört (144) adet evlendirme işlemi gerçekleşmiştir. 2 (İki) adet evlenmekten vazgeçme (feragat etme), 3 (Üç) adet evlenme izin belgesi verilmiştir.
Belediyemizce yapılan evlendirmelerde; Yüz yirmi dokuz (129) adet normal evlilik, dokuz (9) adet aile izni ile evlilik, beş (5) adet mahkeme kararı ile evlilik, bir (1) adet yabancı uyruklu kimse ile evlilik işlemi yapılmıştır. 2016 yılında ise belediyemiz evlendirme memurluğunca yüz yirmi altı (126) adet evlenme işlemi yapılmıştır. 2017 yılında ise yüz kırk dört (144) adet evlenme işlemi gerçekleştiğinden 2016 yılına nazaran 2017 yılında belediyemizde yapılan evlendirme işlemlerinde %14.3 oranında bir artış meydana gelmiştir’’ dedi.