Gülnar Belediyesi 2018 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gülnar Belediyesi 2018 Yılı İlk Meclis Toplantısı GerçekleştiGülnar Belediye Meclisi 2018 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanımız Ahmet Günel Başkanlığında Belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem maddeleri;
1-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 623 sayılı teklifi; 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesi gereğince 2018 yılı meclis toplantı günü, tatil ayı ve toplantının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 624 sayılı teklifi; 5393 sayılı Belediye kanununun 32. Maddesi gereğince meclis başkan ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespitinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 625 sayılı teklifi;5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliğinin seçiminin görüşülmesi.
Komisyon üyeleri;- Mustafa Talip Kara, Muhammet Kahraman, Ünal Güdül
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 625 sayılı teklifi; İlçemiz Üçoluk mahallesinden Şehit babası Ramazan Taşçı tarafından Gülnar Kaymakamlığına verilen dilekçesinde Şehit olan oğlu Alparslan Taşçı’nın isminin Üçoluk mahallesi Merkez sokağa verilmesi teklifinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5-)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.122017 tarih ve 882 sayılı teklifi;2018 Mali yılında çalıştırılacak olan geçici işçi vize teklifinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6-)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 883 sayılı teklifi; 2018 Mali yılı içerisinde çalışacak olan sözleşmeli personellerin sözleşmesinin yenilenmesi ve 2018 yılı için ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 1027 sayılı teklifi; 2018 Mali Yılı İnşaat Ruhsat ve İmar Harçları ücretinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8-)İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 1028 sayılı teklifi; Mülkiyeti Gülnar Belediyesine ait olan, Hacıpınar Mahallesi 286 ada 10 nolu parselin Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne tapuda bedelsiz devir işlemi yapılması teklifinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9-)Zabıta Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 181 sayılı teklifi; 2018  mali yılı idari para cezalarının  belirlenen oranda arttırılmasının görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10-)Zabıta Müdürlüğünün  29.12.2017 tarih ve 182 sayılı teklifi; 2018 Mali yılı içerisinde iş yeri açma Ruhsatı Harçlarının belirlenen oranda arttırılmasının görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11-)Zabıta Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 183 sayılı teklifi; 2018 Mali yılı içerisinde Zabıta personellerine ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12-)İlçemiz içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yapılacak olan parke ve asfalt çalışmaları için iler bankasından kredi için Belediye Başkanı Ahmet Günel’e yetki verilmesinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.
13-)Belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personeller için Belediyemiz ve Türk Yerel Hizmet- Sen  ile toplu sözleşme imzalamak için Belediye Başkanı Ahmet Günel’e yetki verilmesinin görüşülmesi.
- Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edilmiştir.