Gülnar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Gülnar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını GerçekleştirdiGülnar Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısını gerçekleştirdi.Toplantı  Belediye Başkanımız Ahmet Günel Başkanlığında gerçekleşti.
Gündem Maddeleri;
1-)2017 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle bir sonraki toplantıda görüşme kararı alındı.
2-)Yazı  İşleri Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 1004 sayılı teklifi;Türkiye Belediyeler Birliği tarafından kurumumuza hibe edilen aracın hibesinin kabulü ve kamuya tahsisinin görüşülmesi
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
3-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 1005 sayılı teklifi;Norma Kadro cetvelindeki düzenlemenin görüşülmesi
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
4-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 1006 sayılı teklifi,Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasının görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
5-)Saray ve Hacıpınar Mahallesi muhtarları Celal Dibek ve Mustafa Kafadar’ın 29.09.2016 tarih ve 685 sayılı dilekçesi;Demiroluk caddesinde bulunan Belediyemize ait dükkanın Muhtarlık bürosu olarak kullanılmak üzere tahsisinin görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
6-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2016 tarih ve 488 sayılı teklifi; İlçemiz Ayvalı mahallesi 20 ada  347 numaralı  parselin kamuya tahsis edilmesinin görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
7-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2016 tarih ve 489 sayılı teklifi;Gülnar İlçesi kamulaştırma koridoruyla imar paftaları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
8-)Ayvalı Mahallesi Turan caddesinin  isminin Yusuf Fevzi Arıcı olarak  değiştirilmesi.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.