GÜLNAR BELEDİYESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜLNAR BELEDİYESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Gülnar Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL başkanlığında yaptı. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri;
1-Zabıta Amirliğinin 23.02.2016 tarih ve 11 sayılı teklifi; 2016 yılı idari para cezaları teklifinin görüşülmesi:

2016 Yılı İdari para cezalarının Maliye Bakanlığınca 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren 457 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliğinde belirtilen %5.58 oranında arttırılması ve ruhsat harçlarının %10 oranında arttırılması oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

2-26.02.2016 Tarih ve 87 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaştırma Amirliğince hazırlanan tarife tekliflerinin görüşülmesi:

2016 yılı ücret tarifeleri incelendi ve oy birliğiyle kabul edildi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih ve 88 sayılı teklifi; Mersin Büyükşehir  Belediyesi, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 15.02.2016 tarih ve 2838 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Ayvalı Mahallesi 602 Ada 3 nolu parselin Mezbahane tesisi olarak kullanmak üzere tapu devrinin yapılması teklifinin görüşülmesi.

Belediye Başkanı Ahmet Günel’e yetki verilmesi açık oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih ve 127 sayılı teklifi; İlçemizin Kuruluşunun 100. yılı için düzenlenen logonun Belediyemizce kullanılması teklifinin görüşülmesi. 100. Yıl logosunun kullanılması oya sunuldu ve yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.