GÜLNAR İLÇEMİZİN 100. YIL LOGOSU

GÜLNAR İLÇEMİZİN 100. YIL LOGOSUKaymakamlığımız 100. yıl etkinlikleri kapsamında logo yarışması düzenlenmiş ancak başvuru yapılan 15 eserden hiçbiri ödüle layık bulunmamıştı.Kaymakamlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Gülnar Hatun Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Haki UYGUR tarafından tasarımı yapılan yeni 100. yıl logosu İlçe Kaymakamımız İsmail PENDİK ve Müdür Yardımcısı Mustafa Haki UYGUR 'un yaptığı Kapsamlı Çalışma  ile Gülnar İlçesinin 100. yılına yakışacak bir logo tasarlandı.
GÜLNAR’IN 100.YILI LOGO AMBLEM TASARIMI:
Grafik tasarım terimlerini Kısaca tanımlamak gerekirse:
Tipografi:Yazı tipi, punto büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzer etkenlerin kombinasyonları ile yapılır. Harf ve yazınsal-görsel iletişime ilişkin diğer elemanların hem görsel, fonksiyonel ve sanatsal düzenlemesi hem de bu elemanlarla oluşturulan bir tasarım dili, anlayışıdır.
Logo: Bir ürünün, firmanın,kurumun,şehrin vb.ya da hizmetin isminin, harf öğeleri kullanılarak tipografik olarak sembolleştirilmesidir.
Amblem: Çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir ya da daha geniş tanımıyla "Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir".
Simge: Bir şeyi benzerlik, uygunluk, bütünlük gibi çeşitli yollarla temsil etmek üzere kullanılan bir maddi nesne ya da algılanan bir araçtır
TEKNİK VE ANLAM BAKIMINDAN TASARIM:
Yukarıdaki tanımlamalardan yola çıkıldığında tasarımda logo ve amblem ve simgenin bir bütün olarak uyum içinde kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Tasarımın ana hatlarında ve kurgusunda kesinlikle hazır yazı fontlarından ve her hangi bir yerden esinlenme veya kopyalama yapılarak kurgulama yapılmamış olup,tasarım tamamen konuya özgü, özgün hazırlanmıştır.
Renk kullanımında ise sıcak ve soğuk renkler ve tonlar bir arada ve belirli yoğunlukta kullanılarak kurguda denge,canlılık ve heyecan oluşması amaçlanmış, tasarımında iç içe uygulanan mavi ve yeşille şehrimizin tertemiz doğası olduğu anlatılmıştır;turuncu renk ise neşe ve canlılık kaynağı aynı zamanda mavi ve yeşil için bir zıtlık ve denge unsuru görevi üstlenmiştir.
Tipografik düzenleme tekniği ile ‘ü’harfine gülümseyen bir yüz biçimi verilmiş olup, Gülnar insanının dost canlısı,mutlu ve Gülnar sevdalısı olduğu vurgulanmıştır.
100.Yıl vurgusunda sıfırlar iki yana çapraz konularak bu çapraz duruş halinden bilimsel ve teknolojik atılımlara,modern yatırımlara ve çağa ayak uydurmaya vurgu yapılmış olup bunun yanı sıra orta kısımda mavi renk kullanılarak  kalbin uç noktasına konulan türkuaz ay yıldızın gözce tamamlandığı bir kalp algısı oluşturulmuştur, bu sayede geçmişiyle bağıntılı aynı zamanda geleceğe ve modernliğe açık, sevgi dolu bir şehir profili vurgulanmıştır; biraz daha açmak gerekirse: Tasarımda türkuaz ay yıldızın kullanılarak Gülnar insanının Yörüklük ve Türklük bağlarına vurgu yapma amaçlanmıştır.
Diğer yandan kullanılan simge niteliğindeki ‘Çınar’ Yaprağı şehrimizin ‘Çınar olarak anılan cihan devleti ‘Osmanlı’nın bir  parçası olduğu bunun yanı sıra 100 yıllık şehir geçmişimiz bir çınara benzetilerek,çınar kadar büyük ve köklü olduğumuz,çınar yaprakları gibi bir bütünlük oluşturduğumuza, güçlü tarihsel ve kültürel bağlarımıza vurgu yapılmıştır.
Bu tasarımım hazırlanmasında emeği geçen başta İlçe Kaymakamımız İsmail PENDİK Bey’e desteklerinden dolayı Gülnar Belediyemize ve esnaflarımıza ve yarışmaya eser göndererek bu etkinliğe katkı sağlayan herkese  teşekkür ederim.