GÜLNAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

GÜLNAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI  Gülnar Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Günel Başkanlığı’nda toplanan Mecliste 5 madde görüşüldü.

İlçemiz Bozağaç Mahallesi 150 ada 20,32,33,40 nolu ve 139 ada 208 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi görüşüldü ve yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

İlçemiz Bozağaç Mahallesi 155 ada 13 nolu ve 156 ada 13 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 10 sayılı teklifi 5393 sayılı belediye kanununun 14/b maddesi gereğince Gülnar Belediye Spor Kulübüne ayni nakdi yardım yapılması görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Başkanlığımız adına Büyükşehir yasası sonrası İlçemize devrolan beldelere ait işçi alacaklarının ödenmesini teminen kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Ahmet Günel’e yetki verilmesi Belediye meclis üyesi Ünal Güdül’ün çekimser oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Son olarak ise Mersin Tanıtım Kalkınma ve Eğitim Vakfı METKEV adlı vakfın kuruluşuna kurucu üye olarak katılmaya, kuruluşumuz adına kuruluş işlemlerini yürütmeye ve gerektiğinde tadil senedi düzenlemeye T.C. 46192579924 nolu Hilmi DULKADİR’e yetki verilmesine karar verildi.