BAŞKANIMIZ AHMET GÜNEL'İN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

BAŞKANIMIZ AHMET GÜNEL'İN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
   Türk Milleti, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir.
   Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. I.Dünya savaşından sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal'in önderliğinde Şerefli bir Kurtuluş Mücadelesi vermiştir.
   23 Ağustos 1921 de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya savaşında atından düşüp yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921 de TBMM tarafından Gazilik ünvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir. İşte bu büyük mücadele sonunda hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
   Ancak dün olduğu gibi bugünde düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve Gazi olmuş tüm vatandaşlarımızın gaziler gününü kutluyor, bugün hayatta olmayanlarına Cenab-ı Allah’tan Rahmet, hayatta olanlara saygı ve selamlarımızı sunuyorum.