AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDIGülnar Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısını Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL Başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis 4 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı,

 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2015 tarih ve 339 sayılı teklifi;  Akdeniz mahallesi 328 ada 3 nolu parselin kamu yararıkararının alınmasının görüşülmesi
 2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2015 tarih ve 340 sayılı teklifi; İlçemiz Akdeniz mahallesi 328 ada 3 nolu parselin üzerine 5393 sayılı Belediye kanunun 69.maddesine istinaden konut yapımının görüşülmesi
 3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.08.2015 tarih ve 341 sayılı teklifi; İlçemiz Şeyhömer mahallesi 117 ada 16,17 parsel,120 ada 45,46 nolu parsellerde Güneş enerji santraline bağlı 1/1000 ölçekli İmar plan teklifinin görüşülmesi
 4- Mehmet ali Yavuz tarafından Belediyemize şartsız hibe edilecek olan Büyükeceli mahallesi 109 ada 74 nolu ve 109 ada 75 nolu parsellerin tamamının bağışlanması ve kamuya tahsisinin görüşülmesi,
Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.