GÜLNAR BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

GÜLNAR BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİGülnar Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.
Gülnar Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısını Belediye Meclis Başkan Vekili Himmet Büyük Başkanlığında Belediye Meclis Üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.
Gündem Maddeleri:
1-)Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve E.213 sayılı teklifi; Gezende Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı KÜÇÜK’ün 27.06.2019 tarih ve 646 sayılı dilekçesine istinaden mülkiyeti belediyemize ait olan Gezende mahallesi 147 ada 13 parsel üzerinde bulunan 76/B ve 76/C numaralı iş yerlerinin Gezende mahallesi muhtarlığınca kullanılmak üzere elektrik, su ve diğer giderleri Gezende mahallesi muhtarlığınca karşılanacak şekilde bedelsiz olarak tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
2-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve E.585 sayılı teklifi; Gülnar Belediyesi adına kayıtlı bulunan cami ve lojmanların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin ve tapu devri teklifinin görüşülmesi.
-Yapılan açık oylamada oy birliğiyle kabul edildi.